Kevitsan kaivoksen tiedotusilta 18.1.2011

Kysymykset ja vastaukset 1-9

1. Tuleeko Kevitsaan oma laboratorio?
2. Mikä on vuorotyömalli ja miten se käytännössä toimii?
3. Kuinka puhtaana vesi tulee kaivokselta takaisin Kitiseen?
4. Kuka valvoo kaivoksen toimintaa ympäristöasioissa?
5. Kuinka laajalle alueelle ympäristön seuranta ulotetaan? Koska kuntaan saadaan täysipäiväinen ympäristösihteeri?
6. Minkälaista on alueen moreeni?
7. Minkälaisia määriä rikastetta kuljetaan ja minne?
8. Aidataanko kaivospiirin rajat?
9. Miten edetä asuntotuotanto-ongelman kanssa?
Kysymykset ja vastaukset 10-14

10. Onko maan alla louhiminen hitaampaa kuin maan pinnalla?
11. Leviääkö kaivospöly Sodankylään saakka?
12. Kuinka työterveyshuolto ja muut palvelut aiotaan järjestää?
13. Voidaanko räjäytyksissä käyttää pölypäästöjä ehkäiseviä peitteitä?
14. Kuinka paljon tekniikan kehittymisellä on osuutta tuotannon kaksinkertaistamiseen?

Kysymykset ja vastaukset 15-17

15. Mitä louhokselle tehdään 20 vuoden päästä kun kaivostoiminta loppuu?
16. Miten kaivoksen henkilökunta kulkee kaivokselle?
17. Kuinka paljon urakoinnissa on Sodankyläläisiä tai Lappilaisia yrityksiä mukana?